اگزما(درماتيت)

انواع مختلف التهاب پوستي را درماتيت مي گويند.شامل دو گروه اصلي است.


1-    با منشاء خارجي: مانند اگزماي تحريكي، آلرژيك، آفتابي و عفوني
2-    با منشاء داخلي: مانند درماتيت آتوپيك( سرشتي)، سبورئيك، دارويي، متابوليك


اگزماي تماسي يك فرايند التهابي است كه توسط عوامل شيميايي ايجاد مي شود.نوع تحريكي آن با واسط غير ايمني و توسط صدمه شيميايي رخ مي دهد.مانند تماس با مواداسيدي يا قليايي كه موجب علائم قرمزي، تاول، زخم، خارش و درد و سوزش در محل تماس مي شود.


در سوختگي هاي اسيدي صدمه بلافاصله بعد از تماس رخ داده ولي در نوع قليايي صدمه طي چندين ساعت رخ مي دهد. مثال آن تماس دائم با مواد شوينده كه درماتيت خانم خانه دار را بوجود مي آورد. بخصوص اجتماع مواد شوينده در زير حلقه ازدواج كه موجب اگزما مي شود.


اگزماي آفتابي توكسيك كه محرك با حضور اشعه ماوراء بنفش در پوست موجب پاسخ شديد مي شود. مثلا با مصرف خوراكي هايي مانند ليمو شيرين، كرفس، انجير ویا بعضی داروها و بعد از آن تماس با نور آفتاب موجب بروز ضايعات پوستي مي شود.
ضايعات در اگزماي تماسي تحريكي پس از 48 تا 72 ساعت فروكش كرده و گاهي بعد از آن لك قهوه اي رنگ ناشي از التهاب تا مدت ها باقي مي ماند.


اگزماي تماسي آلرژيك كه در آن تماس مكرر با مواد محرك وجود داشته و با واسطه مكانيسم هاي ايمني ضايعات پوستي بوجود مي آيد.مانند واكنش به نيكل در جواهرات، بند ساعت و بدليجات.
براي درمان بايد حتما عامل محرك و حساسيت زا حذف شود سپس آنتي هيستامين ها و استروئيدهاي موضعي و سيستميك در مواقع لزوم تجويز شود.

زمان انتشار: يكشنبه 17 دي 1391 (9 سال قبل)
تعداد بازدید: ۴۰۱۹